โรงเรียนภูหลวงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
โทร 042-039965